MolenGeek

MolenGeek vervult een missie om het ondernemerschap onder de aandacht te brengen en staat aan het begin van de reis van de ondernemer. Dankzij MolenGeek kan de ondernemer het ondernemerschap ontdekken via MolenGeek-evenementen en kan hij ook computertalen leren om zijn project te programmeren via de “Coding School”.
Deze school stelt de ondernemer in staat zijn project technisch te ontwikkelen, maar ook om andere startup-projecten te integreren.
Ten slotte zal de MolenGeek coworking space als springplank fungeren naar andere organisaties en instellingen die het ondernemerschap ondersteunen en ondernemers helpen. Het is duidelijk dat veel deelnemers zich vandaag de dag niet herkennen in of identificeren met de bestaande organisaties, vanwege het jargon dat men gebruikt, de zeer ondernemende sfeer of het gebruik van nieuwe werktechnieken.
MolenGeek vervult een missie om het ondernemerschap onder de aandacht te brengen en staat aan het begin van de reis van de ondernemer. Dankzij MolenGeek kan de ondernemer het ondernemerschap ontdekken via MolenGeek-evenementen en kan hij ook computertalen leren om zijn project te programmeren via de “Coding School”.
Deze school stelt de ondernemer in staat zijn project technisch te ontwikkelen, maar ook om andere startup-projecten te integreren.
Ten slotte zal de MolenGeek coworking space als springplank fungeren naar andere organisaties en instellingen die het ondernemerschap ondersteunen en ondernemers helpen. Het is duidelijk dat veel deelnemers zich vandaag de dag niet herkennen in of identificeren met de bestaande organisaties, vanwege het jargon dat men gebruikt, de zeer ondernemende sfeer of het gebruik van nieuwe werktechnieken.