Partnership Manager

Tech ecosysteem by Molengeek

MolenGeek is een Belgisch tech-ecosysteem en non-profit initiatief. Onze missie is om de technologiesector voor iedereen toegankelijk te maken, ongeacht achtergrond of opleidingsniveau. Dat gebeurt via drie hoofdpijlers: startup incubator, coworking space en lange en korte opleidingsprogramma’s met daarnaast de organisatie van evenementen, zoals hackathons. MolenGeek ondersteunt studenten, werkzoekenden en ondernemers bij de realisatie van hun projecten waarbij digitaliseringen en innovatie centraal staan.

BorgerHub is de Antwerpse vestiging van MolenGeek: in het hart van BorgerHout en in een uniek gebouw. Wij hebben jou nodig om er net zo’n succes van te maken als in Molenbeek!

 

Jouw taak

Je belangrijkste taak als Partnership Manager is het afhandelen van projectoproepen, het monitoren en ontwikkelen van onze partnerships in de privé-sector, en het tracken van onze impact als organisatie. Jouw rol is van cruciaal belang voor het bedrijf, aangezien deze centraal staat in de groei van MolenGeek en de succesvolle evolutie van haar activiteiten.

Jouw verantwoordelijkheden

Privé-partners:

 • Je bent het belangrijkste aanspreekpunt voor externe partners.
 • Samen met de verantwoordelijken van de verschillende MolenGeek divisies, definieer je de scope van elk nieuw partnership, zoals doelstellingen, parameters, samenwerkingsstructuur, verantwoordelijkheden en middelen die door elke partij worden verstrekt.
 • Je onderhoudt een sterke relatie met bestaande partners, door middel van continue en duidelijke communicatie over het gebruik van fondsen en communiceert over nieuwe mogelijkheden voor samenwerking met MolenGeek.
 • Je beheert een netwerk van externe deskundigen om evenementen, workshops en opleidingen te organiseren, of om te helpen bij het mentorprogramma.
 

Overheidspartners en projectoproepen:

 • Je gaat actief op zoek naar lopende en toekomstige oproepen voor projecten (lokaal, regionaal en op EU-niveau) en woont infosessies bij.
 • Je reageert op projectoproepen binnen de gevraagde tijdspanne met een volledig dossier, inclusief de gevraagde schriftelijke elementen, begrotingen en bijlagen (gewoonlijk in coördinatie met andere teamleden).
 • Je ondersteunt de opleidingsverantwoordelijke bij de onderhandeling van nieuwe contracten of de ontwikkeling van nieuwe opleidingen met bestaande publieke partners.
 

Interne samenwerking:

 • Je werkt samen met de COO om de implementatie van elk nieuw partnership / project te plannen en de interne werkkrachten aan te wijzen die het nieuwe project op zich zullen nemen.
 • Je zorgt voor een vlotte overgang van elk nieuw project naar een aangewezen projectmanager, inclusief een overzicht van parameters van het partnership, KPI’s en mijlpalen.
 • Je overlegt regelmatig met de verantwoordelijken van elke divisie om hun huidige prioriteiten en behoeften te begrijpen, en houdt rekening met deze informatie bij het opstellen van de planning en het opzetten van nieuwe partnerships / projecten.
une classe de la formation développeur web

Impact Tracking :

 • Je ontwikkelt en implementeert een fondsenwervingsplan op lange termijn, met inbegrip van een lijst van potentiële financieringsbronnen, een tijdlijn voor het indienen van aanvragen, en bijgewerkte budgetten voor elk huidig en potentieel project bij MolenGeek.
 • Je beheert de tracking van de KPI’s voor elk partnership, de rapporteringsdata en het rapporteringsformaat, die regelmatig met elke partner moeten worden besproken.
 • Je beheert het huidige “Impact Tracking”-systeem voor alle MolenGeek-acties, dat actueel moet worden gehouden door regelmatige verzameling en analyse van data.

Belangrijkste doelstellingen:

 • Zorgen dat het ingezamelde bedrag in verhouding staat tot het budget dat voorzien is
 • Zorgen dat interne middelen beschikbaar zijn voor de uitvoering van elk nieuw partnership
 • Zorgen dat elk nieuw partnership zich ontwikkelt binnen het tijdsbestek dat bij het begin van de samenwerking is vastgesteld
 • Zorgen dat we een solide, op data gebaseerd inzicht hebben in de impact van onze programma’s, dat kan worden gedeeld met de partners

Vereist profiel

 • Je hebt een perfecte beheersing van het Nederlands, Engels en kennis van het Frans is een troef.
 • De vaardigheid om projecten op een overtuigende manier te presenteren en om partners op hun gemak te stellen
 • Oog voor detail: bijvoorbeeld technische documenten kunnen begrijpen en samenvatten, en ervoor zorgen dat aan alle toepassingsvereisten wordt voldaan
 • Uitstekende vaardigheden op gebied van timemanagement
 • Uitstekende kennis van Excel en PowerPoint; kennis van Salesforce is een pluspunt
 • Kennis van openbare aanbestedingen en “tenders” (lokaal en EU), relevante financieringsinstellingen (voor de werkgelegenheids- en onderwijssector) en aanbestedingsprocedures
 • Kennis van de ICT-sector, met inbegrip van algemene trends, beschikbare jobs naar gelang van de specifieke vaardigheden en de belangrijkste lokale actoren

Molengeek biedt jou de kans om…

…deel uit te maken van een groeiend project dat zich inzet om positieve verandering te brengen in de manier waarop jongeren kijken naar zichzelf en naar de toekomst die zij voor zichzelf willen creëren. Daarnaast bieden wij een voltijds contract, extralegale voordelen, een grote autonomie en, last but not least, een fantastisch team om mee samen te werken!

Spreekt deze job je aan of heb je vragen? Bezorg ons dan je CV of stuur een e-mail naar [email protected]

MolenGeek A.S.B.L. 10 place de la minoterie, 1080 Molenbeek-Saint-Jean

 
Open chat
Hello 👋
Comment je peux vous aider ?